Yönetim Sistemi Belgelerimiz

Yönetim Sistemi Belgelerimiz

TS EN ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi

TS ISO/IEC 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi

AEO: 2013 Yetkilendirilmiş Yükümlü Sertifikası

IATA Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği

FIATA Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği

TS EN ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi

TS EN ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi