Lojistik Hizmetlerimiz

Sigorta Hizmetleri

CMR sigortası, uluslararası karayolu lojistiği yapan firmaların, taşıdıkları malzemeleri kapsayan bir sorumluluk sigortasıdır. CMR konvansiyonuna göre taşıyıcı; hasar gören, kaybolan veya eksik olan malzemenin her 1 kilogramı için, maksimum 8,33 SDR değerindeki bedelinden sorumludur. SDR Uluslararası bir para birimi olup 8,33 SDR yaklaşık 9,9 Euro’ya tekabül etmektedir.

Türkiye’de ithalat ve ihracat faaliyetleri açısından büyük öneme sahip olan taşıma firmaları, operasyon süreçlerinde yüksek risk koşullarıyla hizmet vermektedir. Bu riskler birtakım sorumlulukları da beraberinde getirmektedir. İçinde bulunduğumuz koşullarda bu risklerden doğan sorumlulukların açıktır ki tek tarafa yüklenmesi ve altından kalkılması hayli zordur.

Bu nedenle gönderici ve alıcının da bir bütün olarak değerlendirilmesi gönderici-taşıyıcı-alıcı arasındaki ticari ilişkilerin yürütülmesi açısından faydalı olacaktır düşüncesi ile 1956 yılında Avrupa ülkeleri tarafından benimsenen CMR Konvansiyonu olarak tanımlanan uluslararası bir anlaşma yapılmıştır.

Karayolu ile eşya taşınmasına ilişkin koşulları standardize etmek, özellikle bu çeşit taşıma için kullanılan belgeler ve taşıyıcının sorumluluğu bakımından faydalarına inanan taraflarca yapılan bir anlaşma olan CRM, 1955 yılından itibaren Türk Hukuku’nda da yerini almıştır.

Olası risklerden korunmak için 1 kilogramı=8,33 SDR/9,9 Euro’nun üzerindeki gönderimlerde, gönderilen malzemenin gerçek değeri üzerinden bir mal sigortası yapılması gerekmektedir.

İhracat faaliyetleri açısından büyük öneme sahip olan taşıma firmaları, operasyon süreçlerinde yüksek risk koşullarıyla hizmet vermektedir. Bu riskler birtakım sorumlulukları da beraberinde getirmektedir. İçinde bulunduğumuz koşullarda bu risklerden doğan sorumlulukların açıktır ki tek tarafa yüklenmesi ve altından kalkılması hayli zordur.

Bu nedenle gönderici ve alıcının da bir bütün olarak değerlendirilmesi gönderici-taşıyıcı-alıcı arasındaki ticari ilişkilerin yürütülmesi açısından faydalı olacaktır düşüncesi ile 1956 yılında Avrupa ülkeleri tarafından benimsenen CMR Konvansiyonu olarak tanımlanan uluslararası bir anlaşma yapılmıştır.

Karayolu ile eşya taşınmasına ilişkin koşulları standardize etmek, özellikle bu çeşit taşıma için kullanılan belgeler ve taşıyıcının sorumluluğu bakımından faydalarına inanan taraflarca yapılan bir anlaşma olan CRM, 1955 yılından itibaren Türk Hukuku’nda da yerini almıştır.