Projeler

AR-GE MERKEZİ HEDEFLERİ

ENCO, AR-GE çalışmaları için ayrılan payı her geçen yıl artırarak; bu konudaki yetkin ve donanımlı insan gücünü artırarak, gelişimlerini sürekli kılmayı hedeflemektedir. Gerek üniversite ve araştırma merkezleri ile yapılacak çalışmalarda gerekse ulusal-uluslararası araştırma-geliştirme iş birliği programlarına katılım sağlayarak mevcut AR-GE deneyim ve birikiminin zenginleştirilmesi için yeni planlamalar yapmakta ve stratejilerini bu doğrultuda düzenlemektedir. Ayrıca AR-GE kültürünü tüm şirkete yayarak bu kültürün yayılması sağlamaya çalışmaktadır.

ENCO yeni bir hizmetin ortaya çıkarılması sürecinde, gerçekleştirilebilir bir çözümü ilk tasarlayanlar arasında olmayı arzulamaktadır. ENCO mevcut süreç ve sistemleri iyileştirmek için, sürekli olarak yeni olanaklar ve çözümler aramaktadır. ENCO, şirket vizyonuyla paralel olarak verimliliğin arttırılması, yeni hizmetlerin ortaya çıkarılması ve mevcut hizmet kalitesinin arttırılmasına yönelik sürekli süreç inovasyonu gerçekleştirmek amacındadır.

Süreç Geliştirme

optimizasyon

simülasyon

yazılım geliştirme

Otomasyon ve Mekanik Sistemler

Proje Yönetimi

Depo Tasarımı ve Modelleme

TAMAMLANAN PROJELER

Proje Adı

ENCO-T01

Proje Açıklama

Kontrol ve Denetim Süreçlerinin Arttırılarak Yetkilendirilmiş Yükümlülük Sertifikası(YYS) Standartlarına Uygun Hale Getirilmesi

Proje Detayı

Gümrük yükümlülüklerini yerine getiren ve diğer genel gereklilikleri sağlayan güvenilir firmalara gümrük işlemlerinde kolaylık ve imtiyazlar sunan uluslararası bir statü olan Yetkilendirilmiş Yükümlü Sertifikası(YYS) başvurusu için gerekli şartların ENCO sistemine entegrasyonu projenin konusunu oluşturmaktadır.

Proje kapsamında, hem mevcut uygulamalara hem de değişen mevzuata uyumlu hareket edilmesi ve bu kapsamda sistematik bir takip ve iş geliştirme disipline sahip olunması için çalışmalar yürütülmüştür.

Proje kapsamında yapılacak çalışmalar ile giriş çıkış kayıt sistemi düzenli hale getirilmesi, emniyet ve güvenlik standartlarının yükseltilmesi, depo ve ofis çalışmalarının teknolojik ve sistematik hale getirilmesi projenin yenilikçi yönünü ve AR-GE niteliğini oluşturmaktadır.

Projenin başarı ile tamamlanması sonucu ENCO, piyasa üzerinde güvenilirliği kanıtlayarak YYS sertifikası sahibi olmuştur. İşlem maliyetlerinde azalma, rekabet gücünde artış, sertifikanın geçerli olduğu ülkelerde sağlanan ayrıcalıklardan kolayca yararlanma, tedarikçilerle işbirliği fırsatlarında artış olması, sevkiyatlar ile ilgili oluşabilecek her türlü belirsizlikler en aza indirilmesi projenin beklenen çıktı ve faydaları arasındadır.

100%
Tamamlandı

Proje Adı

ENCO-T02

Proje Açıklama

Tekstil Ürünlerinin Kontrol ve Takibinde Kullanılması için Entegre Barkod Sistemleri Oluşturulması

Proje Detayı

Tekstil ürünlerinin lojistik faaliyetlerinde kullanılmak üzere barkod sisteminin oluşturulması projenin konusunu oluşturmaktadır.

Proje kapsamında oluşturulacak barkod sistemi ile doğru ton uyumu için tanımlı ebatlarda kesilen rulolara barkod etiketleri yerleştirilerek depoya girişlerin yapılması,   ardından farklı ebatlı rulolara tanımlanan farklı barkodlarla beraber sistemden otomatik olarak uygun tip araçlara atanmalarının sağlanması hedeflenmiştir.

Proje kapsamında aşağıdaki çalışmalar yapılmıştır:

 • Üretici firma tarafından ton kodlamaları ve ölçüleri belirtilen kumaşların öncelikle depolara sevkiyatı gerçekleştirilmiştir. Gelen kumaşların üreticiye doğru şekilde ulaştırılması adına, her bir kumaş rulosu için el terminalleri ile yeniden özgün kodlar tanımlanmıştır. Ardından bu kodlara göre rulolar sınıflara ayrılmıştır.
 • Sınıflara ayrılan rulolar farklı yerlerde depolanmaktadır. Müşteri depodan ihtiyaç duyduğu ürünü ENCO Portal aracılığı ile ENCO’ya bildirmektedir. Portal üzerinden gelen siparişler, otomatik bir şekilde boyutlarına ve renk tonlarına istinaden uygun tip araçlara yüklenmesi planlanmaktadır.

Projenin Beklenen Çıktıları ve Faydaları:

 • Aynı boyut kumaşların aynı yerde depolanarak, daha verimli depo alanı kullanımının sağlanması,
 • Depoya barkod sistemiyle kabul ve kayıt edilen kumaşların kaybolmaması veya ürünler arasındaki karışıklığın önlenmesi,
 • Yükleme öncesi ayrı gruplar halinde depolanan ürünlerin, yükleme yapılırken zamandan tasarrufunun sağlaması,
 • İşçilik maliyetlerinin düşürülmesi ve artan verimlilik ile karlılığın artırılması projenin beklenen çıktı ve faydaları arasındadır.
100%
Tamamlandı

Proje Adı

ENCO-T03

Proje Açıklama

Tekstil Lojistiğinde Kalite Kontrol Süreçlerinin Takibi

Proje Detayı

 • Tekstil lojistiğinde, tüm tekstil ürünlerinin nihai alıcı ile buluşmadan önce kalite kontrol süreçlerinin yürütülmesi projenin konusunu oluşturmaktadır.
 • Proje kapsamında,  ürünlerin nihai alıcıya ulaştırılmadan önce son kalite kontrolleri yapılması hedeflenmektedir. ENCO; proje çalışmaları ile sektördeki faaliyetlerini arttırarak, müşteri memnuniyetini en uç noktaya taşımak ve bu bağlamda gelişmiş tecrübesi ile kalite kontrol süreçlerinde de müşterilerine destek vermeyi amaçlamaktadır.
 • ENCO depolarında başlatılan kalite kontrol sürecinde; üretim aşamasından ihracat aşamasına geçmeden hemen önce ürünlerin alıcı talimatlarına ve belirlenen uluslararası standartlara uygunluklarının kontrol edilmesi için çalışmalar yürütülmüştür.

Projenin Beklenen Çıktıları ve Faydaları:

 • Ürünlerin ihracat işleminden önce kontrolleri yapılmış şekilde müşteriye ulaştırılması,
 • Depoda her türlü testten geçirilen ürünlerin tekrardan paketlenip, doğru bir şekilde organizasyonun sağlanması,
 • Kontrollerden geçemeyen ürünlerin veya partilerin ortaya çıkarılıp, ihracat öncesi aksiyon alabilme imkânı sağlaması projenin çıktı ve faydaları arasındadır. 
100%
Tamamlandı

Proje Adı

ENCO-T03

Proje Açıklama

Tekstil Lojistiğinde Kalite Kontrol Süreçlerinin Takibi

Proje Detayı

 • Tekstil lojistiğinde, tüm tekstil ürünlerinin nihai alıcı ile buluşmadan önce kalite kontrol süreçlerinin yürütülmesi projenin konusunu oluşturmaktadır.
 • Proje kapsamında,  ürünlerin nihai alıcıya ulaştırılmadan önce son kalite kontrolleri yapılması hedeflenmektedir. ENCO; proje çalışmaları ile sektördeki faaliyetlerini arttırarak, müşteri memnuniyetini en uç noktaya taşımak ve bu bağlamda gelişmiş tecrübesi ile kalite kontrol süreçlerinde de müşterilerine destek vermeyi amaçlamaktadır.
 • ENCO depolarında başlatılan kalite kontrol sürecinde; üretim aşamasından ihracat aşamasına geçmeden hemen önce ürünlerin alıcı talimatlarına ve belirlenen uluslararası standartlara uygunluklarının kontrol edilmesi için çalışmalar yürütülmüştür.

Projenin Beklenen Çıktıları ve Faydaları:

 • Ürünlerin ihracat işleminden önce kontrolleri yapılmış şekilde müşteriye ulaştırılması,
 • Depoda her türlü testten geçirilen ürünlerin tekrardan paketlenip, doğru bir şekilde organizasyonun sağlanması,
 • Kontrollerden geçemeyen ürünlerin veya partilerin ortaya çıkarılıp, ihracat öncesi aksiyon alabilme imkânı sağlaması projenin çıktı ve faydaları arasındadır. 
100%
Tamamlandı

Proje Adı

ENCO-T03

Proje Açıklama

Tekstil Lojistiğinde Kalite Kontrol Süreçlerinin Takibi

Proje Detayı

Tekstil ürünlerinin lojistik faaliyetlerinde kullanılmak üzere barkod sisteminin oluşturulması projenin konusunu oluşturmaktadır.

Proje kapsamında oluşturulacak barkod sistemi ile doğru ton uyumu için tanımlı ebatlarda kesilen rulolara barkod etiketleri yerleştirilerek depoya girişlerin yapılması,   ardından farklı ebatlı rulolara tanımlanan farklı barkodlarla beraber sistemden otomatik olarak uygun tip araçlara atanmalarının sağlanması hedeflenmiştir.

Proje kapsamında aşağıdaki çalışmalar yapılmıştır:

 • Üretici firma tarafından ton kodlamaları ve ölçüleri belirtilen kumaşların öncelikle depolara sevkiyatı gerçekleştirilmiştir. Gelen kumaşların üreticiye doğru şekilde ulaştırılması adına, her bir kumaş rulosu için el terminalleri ile yeniden özgün kodlar tanımlanmıştır. Ardından bu kodlara göre rulolar sınıflara ayrılmıştır. 
 • Sınıflara ayrılan rulolar farklı yerlerde depolanmaktadır. Müşteri depodan ihtiyaç duyduğu ürünü ENCO Portal aracılığı ile ENCO’ya bildirmektedir. Portal üzerinden gelen siparişler, otomatik bir şekilde boyutlarına ve renk tonlarına istinaden uygun tip araçlara yüklenmesi planlanmaktadır. 

Projenin Beklenen Çıktıları ve Faydaları:

 • Aynı boyut kumaşların aynı yerde depolanarak, daha verimli depo alanı kullanımının sağlanması,
 • Depoya barkod sistemiyle kabul ve kayıt edilen kumaşların kaybolmaması veya ürünler arasındaki karışıklığın önlenmesi,
 • Yükleme öncesi ayrı gruplar halinde depolanan ürünlerin, yükleme yapılırken zamandan tasarrufunun sağlaması,
 • İşçilik maliyetlerinin düşürülmesi ve artan verimlilik ile karlılığın artırılması projenin beklenen çıktı ve faydaları arasındadır. 
100%
Tamamlandı

DEVAM EDEN PROJELER

Proje Adı

ENCO-PRJ1

Proje Açıklama

Lojistik ve Taşımacılık Yönetim Yazılımının Kullanım Kapasitesinin Arttırılarak Operasyonel Süreçlerde Yüksek Verimlilik Sağlanması

Proje Detayı

Proje kapsamında, firma içi tüm operasyonel iş süreçlerinin entegre bir biçimde yönetilmesinin yanında esnek ve parametrik veri tabanı yapısına olanak sağlayan Lojistik ve Taşımacılık Yönetim Yazılımının firma içerisinde %5 – %10 arasında olan kullanım kapasitesinin, çevik, şelale, spiral gibi algoritma yöntemleri kullanılarak, yenilikçi yazılımsal entegrasyon ile ihtiyaçlara yönelik yüksek verimliliğe ve kullanım kapasitesine ulaştırılması hedeflenmektedir. 

Proje kapsamında yapılacak olan çalışmalarda, ihtiyaçlara göre yeni iş tipleri tanımlanması, çalışan performanslarının raporlanması, stok yönetimi optimizasyonu, iş süreci kontrolünün arttırılması, istatistiksel analizler ve görseller, yapay zekâya dayalı makine öğrenmesi modellerinin kullanılması için veriyi hazır hale getirecek ortamın oluşturulması, ileriye yönelik atılacak adımlarda programda oluşabilecek risklerin belirlenmesi ve önceden önlemlerin alınması, kullanıcı dostu ara yüz geliştirmek, geliştirilecek olan yazılım ile operasyon alanlarında maliyeti ve süreci minimize eden optimizasyon çalışmaları yapılması hedeflenmiştir. Yapılacak olan bu çalışmalar sayesinde kullanılan yazılımın, adaptasyon ve esnekliğinin teknolojik faaliyetler ve iyileştirmeler ile maksimum kullanılabilirlik potansiyeline sahip olması hedeflenmektedir.

 • Projenin Yenilikçi Yönü ve AR-GE Niteliği: Mevcut yazılımının kapasite ve verimliliğini arttırmadaki kullanılacak yazılım dilleri ve altyapısı piyasadaki mevcut rakiplerin bir çoğunun kullanmadığı yeni teknolojik yazılım ve altyapısından oluşacaktır. Burada belirlenecek yöntemler iş süreçlerini kontrollü bir biçimde entegrasyona dayalı olduğundan dolayı bir bilginin tek yerden yola çıkıp diğer ilgili yerlere uğraması sağlanacaktır. Bu yöntemler projenin yenilikçi yönünü oluşturmaktadır.

Projenin Beklenen Çıktıları ve Faydaları: Projenin başarılı sayılabilmesi için programın esnek ve dinamik çalışma koşullarına adaptasyon süresinin kısalmasına olanak sağlıyor olabilmesi beklenmektedir. Projenin tamamlanması ile alınacak olan sonuçlar firma içi verimliliği ve kapasiteyi arttırılarak mevcut yazılımın iş zenginliğine olanak sağlayacak, yazılım alanında dışa bağımlılığı azaltacaktır. 

100%
Tamamlandı

Proje Adı

ENCO-PRJ2

Proje Açıklama

İthalat, İhracat ve Depo Birimlerinde Yenilikçi Yöntemler Kullanılarak Süreç Optimizasyonu Sağlanması

Proje Detayı

Projenin genel amacı; ENCO Ar-Ge Merkezi kapsamında, kara, hava ve deniz departmanlarının ihracat, ithalat ve depo birimlerinde gerekli düzen ve disiplinin sağlanması amacıyla RFID, GPS, M2M teknolojileri ve ERP, OMS, EDI, Web Services ve Web Api gibi çözümler kullanılarak performans ve süreçlerde iyileştirme ve verimlilik artış çalışmaları yapılmasıdır.

Proje kapsamında Ar-Ge Merkezi personelleri tarafından firma içindeki ihracat, ithalat ve depo birimlerinde iş yapış – süreç modeli planlanacak, planlama sonucunda bu süreç verimliliği bir yazılım programına aktarılacaktır. Geliştirilecek yazılım ile işlevselliğinin arttırılması ve etkin süreç yönetimi hedeflenmektedir. Proje kapsamında, ENCO Ar-Ge Merkezi tarafından geliştirilecek olan yazılım ile bütün taşıma süreçleri baştan sona güncel olarak takip edilebilecek, gelen siparişler optimum bir şekilde planlanacak ve yönetilebilecektir. Bu sistem sayesinde tüm müşterilerin yüklerine ait anlık bilgiler (lokasyon, tahmini teslim zamanı, araç bilgileri vb.) takip edilebilecektir. 

 

Projenin Yenilikçi Yönü ve AR-GE Niteliği: 

 • Projenin başarı ile tamamlanması sonucunda geliştirilecek yazılımın satış pazarlama faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi, pazar payında artış ve iş gücü istihdam edilmesi ile ülke ekonomisine katkı sağlanması amaçlanmaktadır. Proje kapsamında geliştirilecek olan İş Süreçleri Yönetimi Yazılımı, firma içinde iş akışlarını düzenlemek ve kontrol edebilmek için etkin olarak kullanılacaktır. Ayrıca özellikle global pazar olmak üzere, yurt içi ve yurt dışında da satışının gerçekleştirilmesi hedeflenmektedir. 
 • Önerilen proje faaliyetleri kapsamında elde edilecek çıktının ENCO bünyesinde kullanılmaya başlanması ile firma bünyesinde kapasite artışı, maliyet düşüşü, hizmet kalitesi artışı, tüm bunlardan dolayı müşteri ve çalışan memnuniyeti sağlanacağından ENCO’yu sektörde varlık gösteren pek çok firmadan ayırması ve firmanın uluslararası rakipleri karşısında tercih edilirliğini artırması muhtemeldir. ENCO bu proje ile maliyeti azaltarak ve zamanında teslimat oranını artırarak sektördeki rekabet gücünü arttıracak ve yeni pazarlarda da farklı sektörlere hitap edebilen hizmetler sunabilecektir.

Projenin Beklenen Çıktı Ve Faydaları :

 • Performansı yüksek iş süreçleri,
 • İzlenebilir ve raporlanabilir süreç yönetimi,
 • Süreçler üzerinde analiz yapabilme imkânı,
 • İyileştirilmiş süreçlerin tasarlanması,
 • İş süreçlerinin kolayca değiştirilebilmesi, eklenip-çıkarılabilmesi,
 • Süreçlerdeki tıkanıklıkların hızlı tespit edilip müdahale edilebilmesi.
 • Müşteri memnuniyetinin sağlanması,
 • Başarısızlık maliyetlerinin en aza indirgenmesi
 • Performans artışının sağlanması,
 • Ergonomik çalışma koşulları ve çalışan memnuniyetinin sağlanması,
 • Pazar payında artış ve iş gücü istihdam edilmesi ile ülke ekonomisine katkı sağlanması. 
100%
Tamamlandı

Proje Adı

ENCO-PRJ3

Proje Açıklama

Lojistik Sektörüne E-Ticaret Entegrasyonu ve Yenilikçi Depo Çözümleri Uygulaması

Proje Detayı

 • Proje kapsamında ENCO, sipariş verilen ürünün ve sipariş miktarının doğru zamanda, doğru şekilde, doğru kişiye eksiksiz ve kusursuz şekilde gönderimini gerçekleştirmeyi hedeflemektedir.
 • E-ticaret yapan firma ve girişimcilerin depolama, lojistik, tedarik, kargo, nakliye, paketleme ve gönderim işlemlerini kolaylıkla yapabilecekleri bir oluşum ihtiyacına cevap verebilmek adına ENCO Ar-Ge Merkezi, bu projeyi başlatmıştır. Proje kapsamında ENCO, sipariş verilen ürünün ve sipariş miktarının doğru zamanda, doğru şekilde, doğru kişiye eksiksiz ve kusursuz şekilde gönderimini gerçekleştirmeyi hedeflemektedir.
 • Proje kapsamında mağaza perakendeciliği yapan ve aynı zamanda web sitelerini önemli bir satış kanalı olarak kullanan müşterilerin tek çatı altında aynı depo üzerinden tüm süreçleri yürütülecektir, bu da maliyet ve zaman avantajı sağlayacaktır. Sisteme dahil olan müşterilerin ürünleri adreslerinden alınarak ENCO Ar-Ge Merkezi’nin kendi deposunda muhafaza edilecektir. Tedarikçilerden toplanacak farklı ürünler, ENCO’nun depolarına alınarak, ürün bazında filtreleme işlemleri tamamlanacak, ardından bu ürünler stoklara alınarak süreç başlayacaktır. Proje kapsamında geliştirilecek olan yazılım ile müşterilerin satış yaptığı e-ticaret siteleri veya satış sistemleri ile entegre olunacaktır. Böylece sitelerden alınan her bir sipariş otomatik olarak Ar-Ge Merkezi’nin yazılımına yansıyacak ve sipariş temin süreci başlayacaktır. 

Müşteri tarafından elektronik imkanlar kullanılarak verilecek siparişler, bütün akışın kontrol edildiği ve yönlendirildiği yönetim merkezinde değerlendirilecektir. Siparişin onaylanmasının ardından iş emrinin verilmesi, ürünün veya ürünlerin depoda ilgili raflardan yükleme bandına gelecek şekilde hazır hale getirilmesi, yüklemenin gerçekleştirilmesi ve bu işlemin merkeze bildirilmesi üzerinden son tüketiciye ulaştırılması gibi iş adımları takip edilecektir. Ayrıca müşteri memnuniyeti gözetilerek ürün teslim edildikten sonraki süreç de takip edilecektir. Bu kapsamda, iade yönetimi süreci de müşterileri adına ENCO tarafından yürütülecektir. 

Projenin Yenilikçi Yönü ve AR-GE Niteliği:

 • ENCO, tüm süreçleri sistemden izlenebilir ve takip edilebilir hale getirmeyi hedeflemektedir. Bu doğrultuda, E-Ticaret sistemlerine pazaryeri entegrasyonları yapılacaktır. Kurulacak olan dağıtım merkezlerinde müşterilerin sipariş verileri, süreç içinde incelenerek bu veriler makine öğrenmesi algoritmaları kullanılarak oluşturulacak olan modeller ile müşterilerin stok -sipariş optimizasyonu sağlanabilecek ve bu şekilde stok süreci otomasyonla devam edilebilecektir, bu şekilde de zaman ve maliyetten tasarruf edilecektir. Böylelikle kendi kargo sürecini iyi yönetemeyen firmalar için bir değer önermesi sunmak hedeflenmektedir.
 • Proje ile malların siparişinden teslim sürecine kadar olan bütün sürecin şeffaf ve gerçek zamanlı olarak takip edilmesine olanak sağlayacak bir yapı geliştirilecektir. Sürecin optimize edilmesinde kullanılacak olan M2M haberleşme ağı sayesinde tedarik sürecinin herhangi bir kısmında oluşabilecek sıkıntıların hızlıca tespiti sayesinde gecikme süreleri en aza indirgenebilecektir. Tüm bu yöntemler projenin yenilikçi yönünü oluşturmaktadır.

Projenin Beklenen Çıktıları ve Faydaları:

 • Stok, maliyet bilgileri elektronik ortamda olduğu için tedarikçi firma stok yapmak durumunda kalmayacaktır. Stokunda ne kadar ürünü olduğu ve bu ürünlerden kaç adet sattığı gibi bilgilere kolaylıkla ulaşabilecektir.
 • Tedarikçinin büyük bir ofise ihtiyaç duymadan internet üzerinden sanal alışveriş merkezini oluşturmasına olanak sağlanacaktır.
 • Firmalar, ürünlerini satabileceği maliyeti düşük, ürünleri hakkındaki bilgileri detaylı olarak sunabileceği ve her an ulaşılabilir bir platforma sahip olacaklardır.
 • Sadece faaliyette olduğu bölgede değil tüm Türkiye ve Dünyada yeni müşteri bulma imkanı yüksektir.
100%
Tamamlandı

Proje Adı

ENCO-PRJ4

Proje Açıklama

WEB Tabanlı İnteraktif Programlar Kullanılarak İç Kontrol ve Denetim Sisteminde Oluşabilecek Hata ve Hilelerin Engellenmesi

Proje Detayı

 • İşletme faaliyetlerinin şirket politikaları ile uyum içinde düzenli ve verimli bir şekilde yürütülmesi, varlıkların korunması, hata ve hilelerin tespit edilip engellenmesi amacıyla iç kontrol ve denetim sisteminin oluşturulması projenin konusunu oluşturmaktadır.

  Proje kapsamında, işletme faaliyetlerinin şirket politikaları ile uyum içinde düzenli ve verimli bir şekilde yürütülmesi, hata ve hilelerin tespit edilip engellenmesi, varlıkların korunması, amacıyla yenilikçi yazılımsal çözümler ile Asp Net, MVC ve veri tabanı olarak MS SQL ile Java script, CSS, Jquery, Ajax programlama uygulamaları kullanılarak insan kaynakları, bilgi işlem, satın alma, finans, muhasebe, tesis güvenliği, depo departmanları için ayrı ayrı kontrol listelerinin belirlenmesi ve sonrasında departmanların kendi içlerinde bölünerek iç kontrol başlıklarının, tümevarım yöntemiyle parçadan bütüne doğru ilerlenerek oluşturulması ve raporlanması amaçlanmaktadır.

  Projenin Yenilikçi Yönü ve AR-GE Niteliği:

  faaliyetlerinin başarı ile tamamlanması sonucunda; firmaya yeni bir ürün ve süreç niteliği kazandıracak olup, firma içi maliyetlerin düşürülmesi, verimliliğin arttırılması, hizmet kalite ve standartlarının yükseltilmesi hedeflenmektedir. İlerleyen süreçlerde projenin kendisinden yeni kontrol ve denetim modellerinin türetilebileceği ve yeni bir AR-GE projesine dönüşebileceği öngörülmektedir. Proje 

  Yapılacak olan tüm bu çalışmaların sonucunda YSS (Yetkilendirilmiş Yükümlü Sertifikası) ve ISO belgelerinin sürdürülebilirliğini korumak, şirketin herhangi bir sebepten maruz kaldığı ceza işlemlerini listeleyerek ve ortadan tamamen kaldırarak karlılık oranını yükseltmek, müşteri memnuniyetini en üst seviyede tutarak var olan müşteriyi korumak ve yeni müşteri kazandırmak, operasyon biriminin etkinliğini ve verimliliğini arttırmak, majör hata risklerini minör hata riskine düşürmek, ardından ilgili hata risklerini ortadan tamamen kaldırmak amaçlanmaktadır.  

100%
Tamamlandı