Politikalarımız

Politikalarımız

Kalite Politikamız

Enco;

 • Tüm süreçlerde, müşterilerinin ihtiyaç ve beklentilerini tam olarak anlayıp, karşılayarak, müşteri memnuniyetini en üst seviyede tutmayı,
 • Müşterilerinin maliyetlerini düşürerek, karlılığını arttırmak için teknolojik gelişmeleri yakından takip edip, uygulamayı,
 • Kalite Yönetim Sistemi çerçevesinde tüm çalışanlarının daha yetkin ve yeteneklerini en üst seviyede kullanabilen kişiler haline gelmeleri için “Sürekli Eğitim” anlayışıyla kalite düzeyini sürekli artırmayı,
 • Proaktif anlayışla müşterilerinin gelecekteki ihtiyaçları için bugünden çözüm geliştirerek, bu doğrultuda yatırımlar yapmayı,

       Kalite Politikası olarak belirlemiştir.

Çevre Politikamız

Enco olarak şirket politikamızı çok yönlü sürdürülebilirlik anlayışıyla yürütmekteyiz. Dünyamıza karşı sorumluluğumuzun farkındayız. Ekonomik, çevresel ve sosyal sorumluluk bilinciyle hareket ederek, doğal hayatın devamlılığına ve çevrenin korunmasına büyük önem vermekteyiz. Karbon ayak izimizi azaltmak için tüm çalışanlarımızın desteğiyle, teknolojik gelişmelerin ışığında durmadan çalışıyoruz.

İş Sağlığı ve Güvenliği

Enco olarak:

 • Proaktif bir yaklaşım ile iş sağlığı ve güvenliği faaliyetlerini planlayıp gerekli önlemleri alacağımızı,
 • Yasal gereklilikler ve diğer şartları minimum standartlar olarak kabul edip, sürekliliği sağlamak için uyum yükümlülüklerini izlemeyi, ölçmeyi ve geliştirmeyi,
 • İş güvenliği konusunda farkındalığı artırmak amacıyla düzenli olarak eğitimler düzenleyeceğimizi,
 • Kendi personelimizin, altyüklenicilerimizin, ziyaretçilerimizin ve diğer ilgili tarafların faaliyetinden kaynaklı oluşabilecek tehlike ve risklerden onları korumak için tesislerimizde gerekli önlemleri alacağımızı,
 • İş kazalarını, meslek hastalıklarını, yaralanmaları ve sağlık bozulmalarını önlemek için gerekli tedbirleri almayı,
 • Tüm çalışanlarımız ile İSG yönetim sisteminin gerekli standartlarını destekleyen bir kurum kültürü oluşturmayı, bu kültürü geliştirmeyi ve sürdürülebilir bir şekilde yönetmeyi taahhüt ederiz.
Hizmet Politikamız
Topluma ve çevreye saygılı hizmet anlayışıyla hareket ediyoruz. Ayrıca ülke ekonomisine katkıda bulunmak amacıyla iş hacmimizi sürekli artırmak için çalışıyoruz. Lojistik altyapısına yatırım yaparak son teknoloji uygulamaları bünyemize dahil ederek müşterilerimize dünya standartlarında bir hizmet sunuyoruz. Her müşterimizin ihtiyaçlarına özel çözümler üreterek uluslararası pazardaki rekabetçiliklerini destekliyoruz.
Müşteri Odaklı Yaklaşım

Enco olarak müşteri odaklı iş modeli anlayışımız doğrultusunda;

 • Müşterilerimizi hizmetimizin merkezine yerleştirerek,
 • Çalışanlarımızın yetkinlik, yetenek ve katılımını artırarak,
 • Tedarikçilerimizle sağladığımız işbirliğini geliştirerek,
 • Süreçlerimizi “Sürekli İyileştirme” anlayışıyla mükemmelleştirerek,
 • Verilere dayalı karar verme sürecine teşvik ederek,

Toplam Kalite Yönetimi doğrultusunda hizmet sunmaktayız.