ENCO 1. ULUSLARARASI GÜMRÜK VE TİCARET KONGRESİNDE PANDEMİNİN SEKTÖREL ETKİLERİNİ DEĞERLENDİRDİ

1. Uluslararası Gümrük ve Ticaret Kongresi 20-22 mayıs tarihleri arasında gerçekleşti. Türkiye’nin dört bir yanından akademisyenler ve sektörle alakalı dernek ve topluluklar katıldı. Kongrede pandemi dönemi ve sonrasındaki gelişmelerin dış ticarete olan etkileri tartışıldı.

Sektörün önemli isimlerini, firmaları ve akademisyenleri bir araya getiren kongrede pandeminin lojistik sektörü üzerindeki etkileri de ele alındı. Biz de ENCO olarak Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Dış Ticaret Bölüm Başkanı Doç. Dr. Nurdan Kuşat ile birlikte gerçekleştirdiğimiz “Türkiye’nin Lojistik Performans Endeksinde 2020 Yılı Öngörüsü: Enco Lojistik Örneği” çalışmamızı sunduk.

Bu çalışmada, Dünya Bankasının “Lojistik Performans Endeksi” olarak adlandırdığı, LPE olarak geçen ölçek ile pandemi sürecinin Türkiye’nin lojistik performansını nasıl etkilediğini ortaya koymayı amaçladık. Firmamız ENCO içerisinde yaptığımız değerlendirmelerle en son 2019 yılında açıklanan Dünya Bankası verilerini kıyasladık. Doç. Dr. Nurdan Kuşat’ın da  katkılarıyla aradaki farklılıkların nedenlerini pandemi, gelişen teknoloji, değişen kanunlar ve ülkemizin lojistik altyapısındaki yenilikleri göz önünde tutarak değerlendirdik. Ayrıca Türkiye’nin lojistik performans endeksini yükseltmek için atılabilecek adımları da öneri olarak sunduk.

Akademik camia başta olmak üzere oldukça ilgi gören çalışmamızın da içinde bulunduğu kongre kitapçığı ilerleyen günlerde yayınlanacak.

ENCO 1. Uluslararası Gümrük ve Ticaret Kongresi’nde Pandeminin Sektörel Etkilerini Değerlendirdi